BANKOVNÍ A FINANČNÍ PRÁVO

Právní služby v oblasti bankovního práva poskytujeme prostřednictvím specializovaného týmu složeného z advokátů s bohatými zkušenostmi v dotyčném odvětví včetně víceleté praxe na řídících pozicích v bankovních institucích, resp. v orgánech rozhodčího soudu Slovenské bankovní asociace.

 

V oblasti bankovního práva poskytujeme komplexní právní servis ve více jurisdikcích, sestávající zejména (avšak nejen) z následujících právních služeb:

  • právní poradenství v rámci regulace finančního trhu v oblasti bankovních produktů, finančního zprostředkování a podnikání na finančním trhu (licenční řízení, dozorové řízení apod.),
  • tvorba a úpravy úvěrové dokumentace v oblasti akvizičního financování, financování nemovitostí, projektového financování, resp. syndikovaných úvěrů, spotřebitelské agendy, včetně zajišťovací dokumentace,
  • komunikace s příslušnými regulačními orgány (Národní banka Slovenska, Česká národní banka apod.) při změnách organizační struktury, slučování, dělení, s důrazem na splnění povinností ve smyslu zákona o bankách a odpovídající národní legislativy, včetně poradenství a přípravy potřebné dokumentace,
  • poradenství a právní služby ve všech oblastech života banky jako úvěrové instituce, včetně personálních vztahů, plnění požadavků kapitálové přiměřenosti, opatření, pokynů a rozhodnutí vydaných příslušnými regulačními orgány i další související legislativy,
  • zajištění komplexního právního poradenství v oblasti emisí cenných papírů (akcií, obligací apod.) včetně vypracování potřebné dokumentace (např. prospekt cenného papíru), včetně poskytnutí právních služeb v rámci přípravy právního auditu (due diligence) emitentů cenných papírů.
SMLUVNÍ AGENDA

SMLUVNÍ AGENDA

ZASTUPOVÁNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

ZASTUPOVÁNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ BANKOVNÍHO A FINANČNÍHO PRÁVA?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články