Celní právo

Jde o velmi specifickou agendu, jejíž zvládnutí vyžaduje kromě znalosti náročné „vícevrstvé“ legislativy i dlouholeté zkušenosti a překonání dynamického vývoje celních předpisů, jejich výkladu a praxe celních úřadů. Tuto agendu v naší advokátní kanceláři zastřešují odborníci, celní specialisté, advokátní koncipienti a advokáti, kteří pracovali v celní správě ve významných funkcích, ve kterých získali potřebnou odbornost a zkušenosti.

Poskytujeme zejména následující služby:

  • zastupování klientů ve všech stádiích řízení, zejména v celním vyměřovacím řízení, v řízení o celních deliktech, resp. při jiných zásazích do práv a právem chráněných zájmů klientů ve veřejnoprávních řízeních před celními úřady, Finančním ředitelství ČR / SR a před soudy,
  • poskytnutí odborných konzultací, zpracování právních stanovisek a analýz – např. k sazebníku zařazení zboží podle celního sazebníku, celní hodnoty, následnou kontrolu, celní režimy, zjednodušení, původ zboží, ochraně duševního vlastnictví při dovozu či vývozu zboží, elektronická komunikace s finanční správou, jistoty,
  • zastupování klientů při registracích, při vydání povolení, při žádostech o zjednodušené postupy, OHS (AEO) a jiné usnadnění postupů atd.,
  • zastupování klientů při kontrolách po propuštění zboží do celního režimu ze strany celních úřadů,
  • provedení celního auditu, legislativních změn, upozorňování na změnu práv a povinností.
Export

Export

Import

Import

Tranzit

Tranzit

MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ CELNÍHO PRÁVA?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články