Právo duševního vlastnictví a ochrana jiných práv

Právo duševního vlastnictví považuje naše advokátní kancelář za důležité a specifické právní odvětví, v důsledku čehož se uvedené oblasti prakticky výlučně věnuje specializovaný tým lidí. Samotná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí této oblasti, v níž se naše advokátní kancelář mimo jiné podílela svými připomínkami i na tvorbě nového autorského zákona.

V oblasti duševního vlastnictví se zabýváme zejména:

  • ochranou práv spojených s obchodním jménem společnosti, resp. ochranou dobré pověsti právnických osob,
  • komplexní ochranou autorských práv, jakož i jiných práv ve smyslu autorského zákona a vymáháním odpovídajících nároků právnických a fyzických osob,
  • ochranou a uplatňováním průmyslových práv (patenty, ochranné známky a jiná průmyslová práva),
  • ochranou osobnosti a dobré pověsti fyzických a právnických osob, včetně ochrany doménových jmen,
  • ochranou know how a ochranou obchodního tajemství,
  • ochranou osobních údajů.
AUTORSKÝ ZÁKON

AUTORSKÝ ZÁKON

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články