Občanské, rodinné a pracovní právo

V oblasti občanského práva umíme našim klientům poskytnout komplexní právní ochranu, včetně poskytování služeb v jeho specializovaných pododvětvích jako jsou rodinné a pracovní právo.

Naše služby v oblasti obecného občanského práva zahrnují zejména:

 • poradenství a zastupování při ochraně vlastnického práva, včetně sousedských sporů,
 • poradenství v dědických věcech,
 • poradenství a zastupování v odpovědnostních vztazích včetně vztahů vyplývajících z bezdůvodného obohacení,
 • příprava a poradenství při všech druzích dohod a smluv upravených v občanském zákoníku,
 • poradenství při zakládání jiných právnických osob než obchodních společností upravených v předpisech občanského práva, například sdružení, nadace apod.

V rámci poskytování služeb v pododvětví rodinného práva se zabýváme zejména:

 • zastupováním při rozvodu a úpravě práv k nezletilým dětem, včetně problematiky výživného,
 • nastavením procesní taktiky a zastupováním při dělení SJM, sepisováním všech souvisejících dohod a jiných smluvních dokumentů,
 • poradenstvím a zastupováním při všech souvisejících úkonech.

V oblasti pracovního práva poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující právní služby:

 • zastupování a poradenství v pracovněprávních sporech, včetně zastupování před soudy a správními orgány,
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva, poradenství při odpovědnostních vztazích v pracovním právu,
 • poradenství při skončení pracovního poměru,
 • vypracování jakékoli související smluvní dokumentace, včetně manažerských smluv, resp. smluv v oblasti dočasného zaměstnávání.
PORADENSTVÍ V DĚDICKÝCH VĚCECH

PORADENSTVÍ V DĚDICKÝCH VĚCECH

VYPRACOVÁNÍ JAKÉKOLIV SMLUVNÍ DOKUMENTACE

VYPRACOVÁNÍ JAKÉKOLIV SMLUVNÍ DOKUMENTACE

ZASTUPOVÁNÍ PŘI ROZVODU

ZASTUPOVÁNÍ PŘI ROZVODU

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OBČANSKÉHO, RODINNÉHO A PRACOVNÍHO PRÁVA?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články