Obchodní společnosti

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství související se zakládáním, životem, transformací / zánikem obchodních společností.

Služby naší advokátní kanceláře v této oblasti zahrnují zejména:

  • zakládání obchodních společností, zastupování při všech souvisejících úkonech, jako je získání živnostenského oprávnění, registrace společnosti v obchodním rejstříku, včetně poradenství v souvislosti s výběrem vhodné právní formy, resp. předmětu činnosti společnosti,
  • vypracování zakládajících dokumentů obchodních společností,
  • zajišťování právní podpory související se změnami ve struktuře obchodních společností, včetně vypracování smluvní dokumentace,
  • právní poradenství při zvyšování, snižování základního kapitálu, resp. při změnách právní formy obchodních společností,
  • právní podpora při sloučení, splynutí nebo likvidaci společností,
  • právní podpora, poradenství a zastupování zahraničních osob majících zájem o podnikání, včetně zajištění realizace všech potřebných kroků, komunikace a zastupování v řízeních před příslušnými orgány a soudy,
  • příprava a zajišťování řízení zasedání všech orgánů společností.
PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ

PRÁVNÍ PODPORA

PRÁVNÍ PODPORA

VYPRACOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH DOKUMENTŮ

VYPRACOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH DOKUMENTŮ

MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články