Odškodnění

Odškodnění z dopravní nehody, pracovního i jiného úrazu a nesprávného poskytnutí zdravotní péče.

Události, při kterých dochází k poškození zdraví, vedou vždy k vážnému narušení běžného života poškozeného. Možná jednou z posledních věcí, na kterou poškozený myslí, je zajištění advokáta, který mu může pomoci získat přiměřené zadostiučinění, případně náhradu za vzniklé zdravotní výdaje. Čím dříve však bude poškozený mluvit s advokátem, tím větší je pravděpodobnost, že dostatečně ochrání svá práva a dosáhne přiměřeného odškodnění. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby při uplatnění všech nároků našich klientů. Při usmrcení způsobeném škodnou událostí zastupujeme zájmy poškozených manželů, rodičů, dětí či jiných blízkých osob, kterým vznikl nárok na odškodnění prožitých duševních útrap (nemajetkové újmy) peněžitou náhradou vyvažující jejich utrpení.

Naše služby

Odměna

Náš tým profesionálů dokáže ušetřit našim klientům mnoho komplikací a času.

Právní služby související s finančním odškodněním jsou poskytovány bez přímých nákladů klienta. Odměna za právní služby je placena až z přiznaného a uhrazeného odškodnění, přičemž je závislá na jeho výšce, a proto se vždy snažíme, aby získané odškodnění bylo co nejvyšší. Pokud k získání odškodného nedojde, klient nehradí advokátní kanceláři žádnou odměnu ani poplatky, které jí v souvislosti s uplatňováním nároku vznikly. Vzhledem k náročnosti problematiky doporučujeme potenciálním klientům, aby co nejdříve vyhledali naši odbornou pomoc, aby tak získali odškodné, které jim skutečně přísluší.

Kontakt

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ODŠKODNĚNÍ?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články