V současnosti pozorujeme postupný odklon od původních (fiskálních) úkolů celních orgánů. Důraz je kladen především na ochranu obyvatelstva a bezpečnost výrobků vstupujících na naše celní území. Vedle jiných úkolů celních orgánů se však do popředí stále více dostává ochrana legitimních zájmů držitelů práv duševního vlastnictví.

V souladu s evropskou a českou legislativou kompetence oblasti ochrany práv duševního vlastnictví při dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, jakož i u zboží na domácím trhu (obchody, velkosklady, tržiště, apod.) provádějí celní orgány.

Díky předchozím zkušenostem našich zaměstnanců při tvorbě a implementování příslušné legislativy ochrany nehmotných statků a jejím uplatňování v praxi jsme specialisty na procesní postupy potřebné pro účinnou ochranu vašich práv duševního vlastnictví.

Naše služby zahrnují především:

 • komplexní správa práv duševního vlastnictví, především práva z ochranné známky, designu, autorského práva, práva označení původu výrobků a zeměpisných označení, patentového práva, práva užitných vzorů a práva topografií polovodičových výrobků,
 • registrace práva duševního vlastnictví na příslušném orgánu veřejné správy a související poradenství,
 • komplexní posouzení každého individuálního případu přijetí opatření na domácím trhu nebo pod celním dohledem včetně tvorby právních analýz,
 • zastupování v řízení před celními orgány při podání žádosti o přijetí opatření na domácím trhu nebo pod celním dohledem, nebo při podání žádosti o prodloužení doby, po kterou mají být přijímána opatření,
 • komunikace s celním orgánem před, během a po přijetí opatření (zajištění zboží) na domácím trhu nebo pod celním dohledem včetně podání vyjádření, zda zajištěné zboží porušuje vaše právo duševního vlastnictví,
 • podání žaloby o určení, zda zajištěné zboží porušuje vaše právo duševního vlastnictví na věcně a místně příslušný soud v případě, že držitel zboží vyjádří nesouhlas se zničením zboží v tzv. standardním postupu,
 • uplatňování náhrady škody vůči držiteli zboží,
 • ochrana práv a oprávněných zájmů klienta při úhradě nákladů celních orgánů během prosazování jeho práv duševního vlastnictví,
 • komplexní právní zastupování v projednávané věci a v souvisejících věcech,
 • kromě výše uvedených služeb poskytuje naše společnost právní zastupování klienta v řízení před soudy nebo orgány veřejné správy v občanských, obchodních nebo správních věcech, a to v široké paletě společenských vztahů.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací