Prosazování PDV celními orgány

V současnosti pozorujeme postupný odklon od původních (fiskálních) úkolů celních orgánů. Důraz je kladen především na ochranu obyvatelstva a bezpečnost výrobků vstupujících na naše celní území. Vedle jiných úloh celních orgánů se však do popředí stále více dostává ochrana oprávněných zájmů držitelů práv duševního vlastnictví.

V souladu s evropskou a slovenskou legislativou kompetence v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví při dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, jakož i u zboží na domácím trhu (obchody, velkosklady, tržiště apod.) provádějí celní orgány.

Díky předchozím zkušenostem našich zaměstnanců při tvorbě a provádění příslušné legislativy ochrany nehmotných statků a její uplatňování v praxi jsme specialisty na procesní postupy potřebné pro účinnou ochranu vašich práv duševního vlastnictví.

Naše služby zahrnují především:

  • komplexní správa práv duševního vlastnictví, zejména práva z ochranné známky, designu, autorského práva, práva označení původu výrobků a zeměpisných označení, patentového práva, práva užitných vzorů a práva topografií polovodičových výrobků,
  • registrace práva duševního vlastnictví na příslušném orgánu veřejné správy a související poradenství,
  • komplexní posouzení každého jednotlivého případu přijetí opatření na domácím trhu nebo pod celním dohledem včetně tvorby právních analýz,
  • zastupování v řízení před celními orgány při podání žádosti o přijetí opatření na domácím trhu nebo pod celním dohledem, nebo při podání žádosti o prodloužení doby, během níž se mají přijímat opatření,
  • komunikace s celním orgánem před, během a po přijetí opatření (zajištění zboží) na domácím trhu nebo pod celním dohledem včetně podání vyjádření, zda zajištěné zboží porušuje vaše právo duševního vlastnictví,
  • podání žaloby o určení, zda zajištěné zboží porušuje vaše právo duševního vlastnictví na věcně a místně příslušný soud v případě, že držitel zboží vyjádří nesouhlas se zničením zboží v tzv. standardním postupu,
  • uplatňování náhrady škody vůči držiteli zboží,
  • ochrana práv a oprávněných zájmů klienta při úhradě nákladů celních orgánů během prosazování jeho práv duševního vlastnictví,
  • komplexní právní zastupování v projednávané věci a v souvisejících věcech,
  • kromě výše uvedených služeb poskytuje naše advokátní kancelář právní zastupování klienta v řízení před soudy nebo orgány veřejné správy v občanských, obchodních a správních věcech, a to v široké paletě společenských vztahů.
OCHRANA PDV PŘI VÝVOZU A DOVOZU

OCHRANA PDV PŘI VÝVOZU A DOVOZU

PROCESNÍ OCHRANA

PROCESNÍ OCHRANA

Máte otázky ohledně vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články