Právo duševního vlastnictví považuje naše advokátní kancelář za důležité a specifické právní odvětví, v důsledku čehož se uvedené oblasti prakticky výlučně věnuje specializovaný tým lidí. Samotná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí této oblasti, v níž se naše advokátní kancelář mimo jiné podílela svými připomínkami i na tvorbě nového autorského zákona.

V oblasti duševního vlastnictví se zabýváme zejména:

  • ochranou práv spojených s obchodním jménem společnosti, resp. ochranou dobré pověsti právnických osob,
  • komplexní ochranou autorských práv, jakož i jiných práv ve smyslu autorského zákona a vymáháním odpovídajících nároků právnických a fyzických osob,
  • ochranou a uplatňováním průmyslových práv (patenty, ochranné známky a jiná průmyslová práva),
  • ochranou osobnosti a dobré pověsti fyzických a právnických osob, včetně ochrany doménových jmen,
  • ochranou know how a ochranou obchodního tajemství,
  • ochranou osobních údajů.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací