V oblasti občanského práva umíme našim klientům poskytnout komplexní právní ochranu, včetně poskytování služeb v jeho specializovaných pododvětvích jako jsou rodinné a pracovní právo.

Naše služby v oblasti obecného občanského práva zahrnují zejména:

 • poradenství a zastupování při ochraně vlastnického práva, včetně sousedských sporů,
 • poradenství v dědických věcech,
 • poradenství a zastupování v odpovědnostních vztazích včetně vztahů vyplývajících z bezdůvodného obohacení,
 • příprava a poradenství při všech druzích dohod a smluv upravených v občanském zákoníku,
 • poradenství při zakládání jiných právnických osob než obchodních společností upravených v předpisech občanského práva, například sdružení, nadace apod.

V rámci poskytování služeb v pododvětví rodinného práva se zabýváme zejména:

 • zastupováním při rozvodu a úpravě práv k nezletilým dětem, včetně problematiky výživného,
 • nastavením procesní taktiky a zastupováním při dělení SJM, sepisováním všech souvisejících dohod a jiných smluvních dokumentů,
 • poradenstvím a zastupováním při všech souvisejících úkonech.

V oblasti pracovního práva poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující právní služby:

 • zastupování a poradenství v pracovněprávních sporech, včetně zastupování před soudy a správními orgány,
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva, poradenství při odpovědnostních vztazích v pracovním právu,
 • poradenství při skončení pracovního poměru,
 • vypracování jakékoli související smluvní dokumentace, včetně manažerských smluv, resp. smluv v oblasti dočasného zaměstnávání.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací