Specializovaný tým v naší advokátní kanceláři, který se zabývá správním právem, sestává z lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti správního práva, přičemž mnozí z nich sami vyhotovovali správní rozhodnutí, resp. rozhodovali na odvolacích orgánech posledních instancí. Vzhledem k uvedenému je samozřejmostí, že v oblasti správního práva umíme našim klientům poskytnout právní poradenství a zastupování na té nejvyšší úrovni.

Naše služby v rámci správního práva zahrnují zejména:

  • konzultace a poradenství ve věci práv a povinností v oblasti správního práva, tedy zejména ve vztahu občan, resp. právnická osoba a správní orgán, a to zejména při podávání žádostí, stížností při výzvách správních orgánů, stanoviscích správních orgánů nebo rozhodnutích správních orgánů,
  • zastupování fyzických a právnických osob ve stavebním řízení, v řízení podle zákona o přestupcích, horního zákona, vodního zákona a dalších předpisů v rámci správního práva, včetně účasti na místních šetřeních a ústních slyšeních a zastupování v odvolacích řízeních,
  • zastupování fyzických a právnických osob při uplatňování mimořádných opravných prostředků proti pravomocným rozhodnutím správních orgánů, zejména podnětu k přezkumnému řízení nebo návrhu na obnovu řízení,
  • zastupování fyzických a právnických osob před soudy v rámci správního soudnictví při přezkumu zákonnosti pravomocných rozhodnutí správních orgánů, v řízeních o nečinnosti orgánu veřejné správy a v řízeních o ochraně před nezákonným zásahem orgánů veřejné správy.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací