ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

Zdravotnické (medicínské právo) je odvětvím práva, které zahrnuje komplex právních vztahů vznikajících při poskytování zdravotní péče nebo v souvislosti s ní. Práva a povinnosti jsou jak na straně občana, tak na straně zdravotnického zařízení, dozorčích úřadů, pojišťoven a samotného zdravotnického personálu. Život a zdraví občana jsou ty nejcennější hodnoty, které zaručuje Ústava. Běžný občan často ani neví, jak se bránit nebo chovat v situacích, kdy má dát souhlas s konkrétním způsobem poskytnutí zdravotní péče, nebo když má podezření, že zdravotní péče byla poskytnuta nesprávně, v důsledku čehož mu bylo poškozeno nebo ohroženo zdraví či život. Na druhé straně stojí zdravotnické zařízení a zdravotnický personál, který se také s obtížemi orientuje ve svých právech a povinnostech vyplývajících z výkonu jejich povolání. Do těchto vztahů jsou zapojeny i pojišťovny, které se jako obchodně-právní subjekty snaží minimalizovat náklady a maximalizovat zisk a proto mají tendenci zpochybňovat vznik pojistných událostí, resp. redukovat pojistná plnění.

Naše kancelář, vědoma si významu hodnoty života a zdraví, se tak v rámci komplexnosti našich služeb specializuje i na práva a povinnosti v medicínském právu a v této oblasti nabízí následující služby:

  • poskytování právních služeb pro poskytovatele zdravotní péče v rámci jejich právního postavení a činnosti, získávání licencí na provozování soukromých ambulancí, zakládání ambulancí, převod lékařské praxe či zastupování ve správním soudnictví,
  • řešení pracovněprávních vztahů zdravotnických pracovníků, zastupování v případě uplatňování tzv. regrese ze strany zdravotnických zařízení, účast na kolektivním vyjednávání,
  • poradenství a zastupování pacientů, resp. pozůstalých v řízení o stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb,
  • poradenství a zastupování pacientů v řízeních o náhradu škody na zdraví, resp. pozůstalých v řízení o ochranu osobnosti, včetně uplatnění nemajetkové újmy v penězích za zásah do soukromí, osobnosti nebo rodinného života a náhrady nákladů pohřbu v důsledku nesprávného poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením a řízeních o důchodové dávky,
  • poradenství a konzultace v problematice souhlasu s poskytováním zdravotní péče, informovaného souhlasu, reverzů, poučení pacienta, i s ohledem na osoby nezpůsobilé k právním úkonům.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací