V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 vznikají v praxi mnohé otázky týkající se zejména pracovněprávních předpisů, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, resp. ochrany osobních údajů, jakož i konkrétního postupu zaměstnavatelů, resp. provozovatelů v případě výskytu onemocnění COVID-19 na pracovišti, nebo v případě jakéhokoli kontaktu s nakaženou osobou. Za účelem minimalizace rizikových situací a zejména předcházení vzniku incidentů při neznalosti postupů v jednotlivých situacích doporučujeme, aby se tyto postupy upravily v rámci interních směrnic, instrukcí a pokynů za účelem zajištění účinné ochrany a zejména rychlé reakce na vzniklou hrozbu.

Služby v souvislosti s výše uvedeným jsou zaměřeny zejména na následující:

  • vypracování, revize a přizpůsobení interní dokumentace (směrnice, instrukce, pokyny, pracovní řád a další) k aktuální situaci a opatřením přijatým v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, jakož i úprava dalších pracovněprávních dokumentů (např. dodatky k pracovním smlouvám),
  • konzultace, analýzy, poradenství k povinnostem zaměstnavatele v oblasti pracovního práva, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, veřejného zdraví, jakož i v jiných souvisejících právních oblastech,
  • poradenství, příprava a revize dokumentů v souvislosti s ochranou osobních údajů,
  • poradenství a konzultace k aktuálním opatřením a legislativním změnám v důsledku onemocnění COVID-19,
  • poradenství a konzultace k právům a povinnostem zaměstnavatele vůči státním orgánům a vůči zaměstnancům v souvislosti s aktuálně účinnými opatřeními a rozhodnutími kompetentních orgánů v důsledku onemocnění COVID-19,
  • poradenství, konzultace a zpracování, resp. revize interních postupů zaměstnavatele v případě výskytu COVID-19 incidentu,
  • jakož i další jednání a úkony, dle potřeby klienta.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací