Schválený hospodářský subjekt (Authorized Economic Operators) je definován jako bezpečná součást dodavatelského řetězce, který se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá činnostmi, na které se vztahují celní předpisy. Pro přiznání statutu SHS musí být splněna určitá kritéria navázaná k celním operacím prováděným v rámci Evropské unie (EU). Tato kritéria jsou přímo definována v komunitárních celních předpisech a vycházejí ze standardů programu SAFE Světové celní organizace.

Poskytujeme zejména následující služby:

 • zpracujeme kompletní žádost
 • zpracujeme přílohy potřebné k žádosti
 • poskytneme konzultace během procesu zpracování
 • zastoupíme Vás v řízení až do získání povolení SHS
 • budeme jednat a komunikovat s celními orgány
 • navrhneme opatření k optimalizaci Vašeho systému
 • servis poskytujeme i po získání statutu

Proč se ucházet o získání statutu SHS/AEO

Po získání povolení SHS lze využívat následující výhody:

 • jednodušší a rychlejší získání zjednodušených celních postupů při absolvování minimálních formalit,
 • pokud držitel povolení SHS požádá o jedno nebo více povolení k používání zjednodušených postupů, celní orgány již neověřují ty podmínky, které již jednou byly přezkoumány při udělování osvědčení SHS,
 • možnost částečného/úplného upuštění od zajištění celního dluhu,
 • snížení míry kontrol u zásilek SHS, tzn. přiměřenou míru kontrol a přednostní projednání v rámci celního řízení,
 • při přezkoumání zásilky, na kterou se vztahuje předběžné celní prohlášení o vstupu nebo výstupu nebo celní prohlášení podané SHS, provedou celní orgány nezbytné kontroly přednostně,
 • ve srovnání s jinými hospodářskými subjekty podléhá držitel povolení SHS menšímu množství fyzických kontrol a kontrol dokladů (důvěryhodnost při celním řízení),
 • na základě žádosti SHS a po dohodě s příslušným celním orgánem, kontroly lze provést na jiném místě, než je místo zúčastněného celního úřadu,
 • méně údajů deklarovaných před dovozem/vývozem, což sníží náročnost plnění formalit v rámci celního řízení,
 • uznávání SHS povolení ve všech členských zemích EU, což urychlí přepravu zboží a manipulaci s ním,
 • uznávání SHS povolení ve třetích zemích ve smyslu jednotlivých dohod „MRA“ (Mutual recognition agreements),
 • známka kvality pro obchodní partnery v EU i mimo EU (získání image spolehlivého obchodního partnera a to nejen vůči celním správám členských zemí, ale zejména vůči svým tradičním i novým obchodním partnerům),
 • důkladná revize a nastavení logistického a bezpečnostního systému žadatele.

 

K 13. dubnu 2018 bylo celkově v rámci EU 22 337 společností, které byly držiteli povolení SHS/AEO (všech typů). Např. na Slovensku je držitelem povolení SHS/AEO 122 společností.

 

TYPY SHS POVOLENÍ

 1. Povolení SHS/AEO – zjednodušené celní postupy (TYP C)
  O tento typ se ucházejí subjekty, které ve své praxi využívají zejména zjednodušených celních postupů podle celních předpisů.
 2. Povolení SHS – bezpečnost a ochrana (TYP S)
  Tento typ se týká hospodářských subjektů, které žádají o využívání usnadnění celních kontrol týkajících se bezpečnosti a ochrany při vstupu zboží na celní území EU nebo když zboží opouští celní území EU.
 3. Povolení SHS – zjednodušené postupy/bezpečnost a ochrana (tzv. TYP F)
  Kombinované povolení je určeno subjektům, které chtějí využívat výhod vyplývajících z obou již výše zmíněných.
Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací