Smlouvy

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní podporu a poradenství při smluvním zajištění realizace jakékoli transakce v mezích dovolených právním řádem, včetně zastupování při souvisejících jednáních. Při výběru vhodného smluvního typu a formulaci jeho ustanovení se řídíme zejména zásadami komplexní právní ochrany zájmů našeho klienta a přehledné / jasné formulace práv a povinností stran. Smluvní dokumentaci připravujeme ve slovenském, českém, anglickém a německém jazyce.

 

Jako příklad můžeme uvést následující smluvní typy, které běžně zpracováváme:

  • kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o věcném břemenu, smlouva o půjčce, smlouva o úvěru,
  • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, mandátní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele,
  • smlouva o přepravě, zasilatelská smlouva, smlouva o skladování,
  • smlouva o prodeji podniku, …
PRACOVNÍ SMLOUVA

PRACOVNÍ SMLOUVA

SMLOUVA O PŮJČCE

SMLOUVA O PŮJČCE

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ SMLUV?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články