Správní právo

Specializovaný tým v naší advokátní kanceláři, který se zabývá správním právem, sestává z lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti správního práva, přičemž mnozí z nich sami vyhotovovali správní rozhodnutí, resp. rozhodovali na odvolacích orgánech posledních instancí. Vzhledem k uvedenému je samozřejmostí, že v oblasti správního práva umíme našim klientům poskytnout právní poradenství a zastupování na té nejvyšší úrovni.

Naše služby v rámci správního práva zahrnují zejména:

  • konzultace a poradenství ve věci práv a povinností v oblasti správního práva, tedy zejména ve vztahu občan, resp. právnická osoba a správní orgán, a to zejména při podávání žádostí, stížností při výzvách správních orgánů, stanoviscích správních orgánů nebo rozhodnutích správních orgánů,
  • zastupování fyzických a právnických osob ve stavebním řízení, v řízení podle zákona o přestupcích, horního zákona, vodního zákona a dalších předpisů v rámci správního práva, včetně účasti na místních šetřeních a ústních slyšeních a zastupování v odvolacích řízeních,
  • zastupování fyzických a právnických osob při uplatňování mimořádných opravných prostředků proti pravomocným rozhodnutím správních orgánů, zejména podnětu k přezkumnému řízení nebo návrhu na obnovu řízení,
  • zastupování fyzických a právnických osob před soudy v rámci správního soudnictví při přezkumu zákonnosti pravomocných rozhodnutí správních orgánů, v řízeních o nečinnosti orgánu veřejné správy a v řízeních o ochraně před nezákonným zásahem orgánů veřejné správy.
ZASTUPOVÁNÍ

ZASTUPOVÁNÍ

PORADENSTVÍ

PORADENSTVÍ

KONZULTACE

KONZULTACE

MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ SPRÁVNÍHO PRÁVA?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články