Pracovní zkušenosti
2016 – nyní Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; právník
2015 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; právní asistent
2014 – 2015 Advokátska kancelária Korytár s.r.o.; právní asistent
2013 – 2014 SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.; právní asistent

Vzdělání
• 2016 Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě – titul Magister práv

Odbornost
Obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, pozemkové právo, právo průmyslového vlastnictví

Jazyková vybavenost
slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk