JUDr. Maroš Prosman je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, jejíž studium ukončil v roce 1998. Po skončení studia a absolvování povinné vojenské služby pracoval jako právník 7 let v celní správě na různých pozicích druhostupňového orgánu, včetně vedoucích pozic, ve kterých rozhodoval o opravných prostředcích prvního stupně orgánů, účastnil se jednání výborů Evropské komise v příslušných výborech, zpracovával legislativní návrhy a metodicky usměrňoval aplikační praxe. Následně po absolvování koncipientské praxe založil vlastní advokátní kancelář v roce 2008 a v roce 2010 se stal jednatelem a partnerem advokátní kanceláře Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Maroš Prosman se specializuje v rámci činnosti advokátní kanceláře zejména na poradenství a zastupování v oblasti práva celního, daňového, přepravního a spedičního, ale rovněž zastřešuje právní nejnáročnější případy z oblasti občanského a obchodního práva. Jako jednatel řídí a zastupuje advokátní kancelář navenek.

JUDr. Maroš Prosman poskytuje právní služby v slovenském, anglickém a německém jazyce.