Vzdělání:

2005-2010 Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta (Bc., Mgr.)

2013 Panevropská vysoká škola, Fakulta práva (JUDr.)

Pracovní zkušenosti:

Srpen 2010 – Září 2012 advokátní kancelář Růžička Csekes, právník

Říjen 2012 – Srpen 2013 advokátní kancelář DT LEGAL, právník

Leden 2014 – Říjen 2015 JUDr. Martin Krendl, advokát, hlavní konzultant SOZA

Říjen 2015 – Říjen 2018 advokátní kancelář DT LEGAL, senior advokát

Listopad 2018 – Říjen 2020 JUDr. Martin Krendl, advokát, hlavní konzultant HB Reavis pro real estate projekty Twin City, Nivy Tower, konzultant HB Reavis pro projekt Stanice Nivy, konzultant HB Reavis pro inovace, technologie a udržitelnost, hlavní konzultant HB Reavis Group pro oblast osobních údajů (6 zemí)

Listopad 2020 – aktuálně Prosman & Pavlovič advokátní kancelář, senior advokát

Odbornost:

real estate, technologie, IT a inovace, ochrana osobních údajů, duševní vlastnictví, obchodní a občanské právo, soudní spory

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, německý jazyk