Pracovní zkušenosti

2013 – nyní PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnička
2012 – 2013 advokátní kancelář Mgr. Ľubomír Karika; advokátní koncipientka
2012 Fakultní nemocnice Trenčín; právnička
2011 – 2013 spolupracovnice ÚPJČ Akademie věd ČR

Vzdělání

• 2015 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava- titul Doktor práv
• 2013 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – doktorské studium, obor občanské právo
• 2012 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – titul Magister práv

Odbornost

Rodinné právo, občanské právo, pozemkové právo, spotřebitelské právo, pracovní právo, obchodní právo

Jazyková vybavenost

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk