Pracovní zkušenosti

2013 – nyní PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; advokát
2009 – 2013 SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátní kancelář; vedoucí advokát
2004 – 2009 JUDr. David Soukeník, advokát; advokátní koncipient a advokát
2003 – 2004 Celní ředitelství Slovenské republiky; právník
2002 – 2003 Ministerstvo obrany Slovenské republiky; právník

Vzdělání

• 2003 Právnická fakulta Trnavské univerzity – titul Doktor práv
• 2002 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Odbornost

Obchodné právo, fúzie a akvizície, správne právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva, právo ochranných známok a ochrany osobných údajov, due dilligence

Jazyková vybavenost

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk