Pracovní zkušenosti

2014 – nyní PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária, s.r.o.; právnička
2011 – 2014 Krajský soud v Trnavě; účetní státní pokladny
2008 – 2011 Krajský soud v Trnavě; asistentka senátu

Vzdělání

• 2013 Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě – titul Magister práv
• 2011 Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě – titul Bakalář práv

Odbornost

Občanské právo, pozemkové právo, spotřebitelské právo, pracovní právo, obchodní právo

Jazyková vybavenost

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk