Pracovní zkušenosti

2015 – nyní PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.; právník
1999 – 2015 Finanční zpráva SR; náměstek ředitele; vedoucí změny
1995 – 1999 Montreko, spol. s r.o.; referent

Vzdělání

• 2016 – Vysoká škola mezinárodního podnikání ISM v Prešově – titul Master of Laws
• 2008 – Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košicích – titul Doktor práv
• 2007 – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici – titul Magister práv

Odbornost

Celní právo, právo spotřebních daní, daňové právo, správní právo, občanské právo, aquis communautaire, právo duševního vlastnictví

Jazyková vybavenost

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk