JUDr. Tomáš Pavlovič je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou ukončil v r. 2000. Po skončení studia pracoval několik let jako právník, resp. právní zástupce několika subjektů soukromého i veřejného práva, včetně zastupování bankovního domu v konkurzních, resp. exekučních řízeních. Jeho právní praxe zahrnuje zároveň 5 let poskytování specializované právní podpory projektového financování a velkých investičních projektů v bankovnictví / bankovním domě se sídlem na území Slovenské republiky. JUDr. Tomáš Pavlovič působí v advokátní kanceláři Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. od r. 2010, přičemž v současnosti je jednatelem a partnerem advokátní kanceláře.

JUDr. Tomáš Pavlovič se zaměřuje zejména na poskytování komplexního právního poradenství v oblasti obchodního, občanského, bankovního, spedičního a zemědělského práva. Osobně vyřizuje nejsložitější a nejvýznamnější transakce v rámci své odbornosti včetně zastupování klientů v řízeních před soudy a jinými orgány. Zabezpečuje komunikaci s klienty a příslušnými orgány ve věcech týkajících se advokátní kanceláře.

JUDr. Tomáš Pavlovič poskytuje právní služby v slovenském, anglickém a německém jazyce.