Pracovní zkušenosti

2021 – nyní Prosman a Pavlovič advokátní kancelář, s.r.o.; Advokátní koncipient

2020 – nyní Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta; Asistent na Katedře Teorie práva a Ústavního práva

2020–2021 JUDr. Bc. Ján Falath, advokát; Advokátní koncipient

2019 – 2020 Kolíková & Partners, s.r.o.; Právní asistent

2017–2019 LEGATE, s.r.o.; Právní asistent

Vzdělání

2020 Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta – Titul magistr

Ocenění; úspěchy a aktivity

2016 – 2020 Člen Akademického senátu Trnavské univerzity v Trnavě, Právnické fakulty

2018 Ocenění od děkanky fakulty a motivační stipendium za nadstandardní bakalářskou práci s názvem: „Vztah práva a morálky”

Publikační činnost

Krajáč, A. Materiální jádro ústavy a imperativ nezměnitelnosti. In: Právní obzor. 4/2019. stř. 336–345. ISSN: 0032–6984.

Krajáč, A. Vynucování morálky trestním právem. In: Sborník z X. ročníku Vědecké studentské konference Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnavě. 2019. stř. 6–14. ISBN: 978-80-568-0059-1.

Odbornost

Ústavní právo, Občanské právo, Správní právo, Trestní právo, Pracovní právo, Obchodní právo

Jazykové znalosti

český jazyk, anglický jazyk