Vzdělání:

2019 – Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě – titul bakalář

Pracovní zkušenosti:

2019 – současnost, Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: právní asistent

Odbornost:

Občanské právo, obchodní právo, spotřebitelské právo

Jazyková vybavenost:

slovenský jazyk, německý jazyk, anglický jazyk