Vzdělání:

2019 – Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě – titul Magister práv

Pracovní zkušenosti:

2019 – současnost Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.: advokátní koncipient
2018 – 2019 – HOMOLA advokátska kancelária s.r.o., právní asistent

Odbornost:

Občanské právo, obchodní právo, rodinné právo, pracovní právo, exekuční právo

Jazyková vybavenost:

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk