Pracovní zkušenosti:

2021 – nyní Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. – spolupracující advokát

2015 – nyní Advokátska kancelária Mgr. Miroslav Pavlík – advokát

2010-2015 JUDr. Adriana Ručkayová – advokátní koncipient

2008-2009 HMG & Partners, s.r.o. – právní asistent

2008 Bouška Anetta Advokáti s. r. o. – právní asistent

Vzdělání:

2013 Advokátní zkouška SAK

2004 – 2009 Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta – titul magister práv (Mgr.)

Odbornost:

Daňové právo, správní právo, občanské právo, obchodní právo

Jazyková vybavenost:

anglický jazyk, český jazyk