Spediční a transportní právo

Spediční a transportní právo představuje právní oblast, která má nesporně své místo. Naše zkušenosti s mezinárodním obchodem, logistikou, celním právem a daněmi nás předurčují k tomu, abychom se této problematice důkladně a speciálně věnovali.

Naše služby zahrnují především:

  • zastupování klientů při soudním a mimosoudním řešení právních sporů vyplývajících z vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží a osob, včetně zastupování klientů ve správních řízeních souvisejících s vnitrostátní a mezinárodní přepravou,
  • poskytování odborných konzultací, zpracování právních stanovisek a analýz pro problematiku INCOTERMS, pojištění v přepravě a obecně problematiku logistiky, skladování, včetně aplikace mezinárodních úmluv souvisejících s přepravou zboží (CMR, COTIF, CIM, ADR, RID, AND),
  • vypracování a připomínkování komplexní smluvní dokumentace (smlouvy o přepravě věci, zasílatelské smlouvy, smlouvy o skladování atd.),
  • komplexní posouzení každého jednotlivého případu včetně vyřešení daňových a celních aspektů, v případě potřeby aplikace cizího právního řádu, v součinnosti se spolupracující kanceláří přímo v oblasti dodávky zboží, resp. kde došlo k rozhodné skutečnosti.
MEZINÁRODNÍ OBCHOD

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

LOGISTIKA

LOGISTIKA

CELNÍ PRÁVO

CELNÍ PRÁVO

MÁTE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SPEDIČNÍHO A TRANSPORTNÍHO PRÁVA?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články