Pracovní zkušenosti

2020 – nyní Prosman a Pavlovič advokátní kancelář, s. r. o.; advokát

2013 – 2019 JUDr. Adriena Vysudilová; advokátní koncipient

Vzdělání

2017 Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta – titul philosophiae doctor (PhD.)

2013 Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta – titul doktor práv (JUDr.)

2013 Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta – titul magistr práv (Mgr.)

2011 Trnavská univerzita v Trnavě, Právnická fakulta – titul bakalář práv (Bc.)

Odbornost

občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo, obchodní právo, rodinné právo

Jazykové znalosti

slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk