Vzdělání

2018 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnavě – Probíhá magisterské studium
2013 Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnavě – titul: Bakalář práva
2007 Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, titul: Magister v oboru mezinárodní vztahy a diplomacie

Pracovní zkušenosti

od 2018 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., právní asistentka
2015 – 2018 Abanico s.r.o., projektový manažer pro překlady
2008 – 2009 Veolia Energia Slovensko a.s., asistentka generálního ředitele a lidských zdrojů

Stáže:

Ministerstvo zahraničních věcí SR, Zastupitelský úřad Slovenské republiky v Paříži

Jazyková vybavenost

francouzský jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk