Zdravotnické právo

Zdravotnické (medicínské právo) je odvětvím práva, které zahrnuje komplex právních vztahů vznikajících při poskytování zdravotní péče nebo v souvislosti s ní. Práva a povinnosti jsou jak na straně občana, tak na straně zdravotnického zařízení, dozorčích úřadů, pojišťoven a samotného zdravotnického personálu. Život a zdraví občana jsou ty nejcennější hodnoty, které zaručuje Ústava. Běžný občan často ani neví, jak se bránit nebo chovat v situacích, kdy má dát souhlas s konkrétním způsobem poskytnutí zdravotní péče, nebo když má podezření, že zdravotní péče byla poskytnuta nesprávně, v důsledku čehož mu bylo poškozeno nebo ohroženo zdraví či život. Na druhé straně stojí zdravotnické zařízení a zdravotnický personál, který se také s obtížemi orientuje ve svých právech a povinnostech vyplývajících z výkonu jejich povolání. Do těchto vztahů jsou zapojeny i pojišťovny, které se jako obchodně-právní subjekty snaží minimalizovat náklady a maximalizovat zisk a proto mají tendenci zpochybňovat vznik pojistných událostí, resp. redukovat pojistná plnění.

Naše kancelář, vědoma si významu hodnoty života a zdraví, se tak v rámci komplexnosti našich služeb specializuje i na práva a povinnosti v medicínském právu a v této oblasti nabízí následující služby:

  • poskytování právních služeb pro poskytovatele zdravotní péče v rámci jejich právního postavení a činnosti, získávání licencí na provozování soukromých ambulancí, zakládání ambulancí, převod lékařské praxe či zastupování ve správním soudnictví,
  • řešení pracovněprávních vztahů zdravotnických pracovníků, zastupování v případě uplatňování tzv. regrese ze strany zdravotnických zařízení, účast na kolektivním vyjednávání,
  • poradenství a zastupování pacientů, resp. pozůstalých v řízení o stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb,
  • poradenství a zastupování pacientů v řízeních o náhradu škody na zdraví, resp. pozůstalých v řízení o ochranu osobnosti, včetně uplatnění nemajetkové újmy v penězích za zásah do soukromí, osobnosti nebo rodinného života a náhrady nákladů pohřbu v důsledku nesprávného poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením a řízeních o důchodové dávky,
  • poradenství a konzultace v problematice souhlasu s poskytováním zdravotní péče, informovaného souhlasu, reverzů, poučení pacienta, i s ohledem na osoby nezpůsobilé k právním úkonům.
KONZULTACE

KONZULTACE

STÍŽNOSTI

STÍŽNOSTI

ZÍSKÁVÁNÍ LICENCÍ

ZÍSKÁVÁNÍ LICENCÍ

MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA?
Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací

Praha

Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články