Jde o velmi specifickou agendu, jejíž zvládnutí vyžaduje kromě znalosti náročné „vícevrstvé“ legislativy i dlouholeté zkušenosti a překonání dynamického vývoje celních předpisů, jejich výkladu a praxe celních úřadů. Tuto agendu v naší advokátní kanceláři zastřešují odborníci, celní specialisté, advokátní koncipienti a advokáti, kteří pracovali v celní správě ve významných funkcích, ve kterých získali potřebnou odbornost a zkušenosti.

Poskytujeme zejména následující služby:

  • zastupování klientů ve všech stádiích řízení, zejména v celním vyměřovacím řízení, v řízení o celních deliktech, resp. při jiných zásazích do práv a právem chráněných zájmů klientů ve veřejnoprávních řízeních před celními úřady, Finančním ředitelství ČR / SR a před soudy,
  • poskytnutí odborných konzultací, zpracování právních stanovisek a analýz – např. k sazebníku zařazení zboží podle celního sazebníku, celní hodnoty, následnou kontrolu, celní režimy, zjednodušení, původ zboží, ochraně duševního vlastnictví při dovozu či vývozu zboží, elektronická komunikace s finanční správou, jistoty,
  • zastupování klientů při registracích, při vydání povolení, při žádostech o zjednodušené postupy, OHS (AEO) a jiné usnadnění postupů atd.,
  • zastupování klientů při kontrolách po propuštění zboží do celního režimu ze strany celních úřadů,
  • provedení celního auditu, legislativních změn, upozorňování na změnu práv a povinností.

Čo naše služby zahŕňajú

Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací