Bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci zaručuje právní řád.

Tato ochrana si klade za cíl zajistit zejména bezpečnost, zdraví a pracovní schopnost zaměstnanců. Navzdory značnému zlepšení stále dochází k pracovním úrazům. Zaměstnavatel je z tohoto důvodu povinen hradit zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. Při pracovním úrazu má zaměstnavatel právo, aby za něj ČSSZ hradila zaměstnancům prokázané nároky na náhradu škody na zdraví.

Bohužel v praxi se setkáváme i se smrtelnými pracovními úrazy, kdy kromě nároků poškozených a pozůstalých vůči ČSSZ je možné si uplatnit i náhradu nemajetkové újmy v penězích od zaměstnavatele. Pro řádné a správné uplatnění práv z pracovního úrazu je nezbytné, abyste v těchto řízeních byl zastoupen advokátem.

Pomůžeme Vám při získání:

  • úrazového příplatku, úrazové renty, pozůstalostní úrazové renty, jednorázového odškodnění či pracovní rehabilitace,
  • rekvalifikace a rekvalifikačního příspěvku, náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením, případně náhrady nemajetkové újmy v penězích,
  • náhrady nákladů spojených s pohřbem, za zřízení pomníku, náhrobní desky, příspěvku pro úpravu hrobu.

Našimi klienty jsou především zaměstnanci a pozůstalí příbuzní po obětech pracovních úrazů.

Naše služby zahrnují především:

  • Zastupování v trestním řízení před orgány činnými v trestním řízení a v soudním řízení, zastupování v řízení o přiznání dávek před ČSSZ.
  • Zastupování v soudním řízení o náhradu nemajetkové újmy, mimosoudním jednání ohledně nároků vyplývajících z pracovního úrazu.

Čo naše služby zahŕňajú

Naše hodnoty

Profesionalita


Vysoce si ceníme důvěry každého jednoho klienta, který se rozhodne na nás obrátit a vloží tak ochranu svých zájmů do našich rukou. Při práci je naší základní zásadou a krédem profesionalita a dokonalost i v těch nejmenších detailech.

Individuální přístup


Naším posláním je poskytovat služby pro naše klienty, a proto jsou u nás jejich zájmy a spokojenost na prvním místě. Nikdy nedopustíme, aby byl klient u nás jen „číslem“, a aby musel být svědkem nedůsledného, neosobního řešení svého problému.

Komplexní ochrana


Díky týmu odborníků se specializací na jednotlivé právní odvětví umíme poskytnout svým klientům komplexní právní ochranu. Cílem naší advokátní kanceláře bylo vždy poskytovat svým klientům co nejkomplexnější právní ochranu, a proto jsme ji od začátku budovali jako kolektiv specialistů z různých právních odvětví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více informací